Senuchun

 1.   Sen uchun
 2.   Sado bo‘lib 
 3.   Uzoqdan
 4.   Jonim opam 
 5.     Dardlar boshqa 
 6.   Ex ko‘chalar 
 7.   Tamanno 
 8.   Shaxzodaman
 9.   Vallax 
 10.   Tu tu tska 
 11.  Ishqni shirin azobi 
 12. + Bonus

13. Tak bum

14. Ota faryodi

Сохранить