1.  Мендан мени сурама
 2.  Дедим-Дедим
 3.  Сенга
 4.  Хоразмча
 5.  Яшаш мумкин
 6. Кайнота
 7. Келинчак
 8. Она
 9. Йиглар
 10. Пул
 11. Айланар
 12. Сени согиндим худо
 13. Севгилим
 14. Дунё Сенга Тушуниб Булмас
 15. Атиргул

Сохранить